Thursday, 15 November 2012

Muhammad


Yahudi, Nasrani(kristian) dan Muslim, ketiga-tiga agama wahyu ini menyebut Muhammad.
Kesemua agama wahyu ini, hari ini mengalami perpecahan fahaman yang banyak, hanya sebilangan kecil penganut Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada muhammad.
Majority penganut yahudi berkata,tidak ada nabi lagi selepas Musa a.s,
Majority penganut Kristian pula berkata,tidak ada nabi lagi selepas Isa a.s.


Yahudi
- Dalam solat orang yahudi askenazi, antara perkataan yang disebut dalam solat mereka adalah,
   "ashadu Muhammad", "Muhammad abdullah", "salihim".... bermakna, bukan sahaja di dalam solat kita menyebut Muhammad, tetapi dalam solat umat nabi Musa a.s. juga menyebut Muhammad.

Nasrani (kristian)
- Dalam agama Nasrani juga ada menyebut Muhammad, ini telah diterangkan oleh pendakwah-pendakwah islam di Amerika seperti Ahmad Deedat dan sebagainya.

Islam (dan akhir zaman)
- Rosulullah alaihisalam juga bernama Muhammad salallah alaihi wasalam dan namanya di dalam Al-Quran adalah Ahmad, berbangsa Arab dan diwahyukan kitab Al-Quran kepadanya di Mekah dan Madinah. Banyak nabi-nabi yang di sebut dalam Quran,bahawa agama mereka adalah Islam. Maknanya, dari dahulu lagi Allah telah menamakan agama-Nya adalah Islam.

 Masa Akan Datang
- Pada masa akan datang... Muhammad adalah Imam mohD, Namanya Mohd(sound: Muhammad) dan bapanya Abdullah, dia tidak mengambil upah bila mengajar agama,dia lah yang  mengajarkan Furqan kepada kami.