Thursday, 2 August 2012

Who is coming with Cloud?


Perkataan Muhammad... Bila dieja jadi, = Min..Ha..Min..Da.

M(Muhmmad) , H(harun), D(Daud).

Dalam Islam ada dua Muhammad,dua Harun, dan dua Daud.

1.  Dalam Quran ada dua Harun, (1)Harun saudara Mariam dan (2) Harun Saudara Nabi Musa.
2.  Dalam Quran ada dua Daud, (1) Daud sebelum Nabi Musa dan (2) Daud selepas Nabi Musa.
  (1)Daud sebelum Nabi Musa, Allah wahyukan kepadanya kitab Zabur (2) dan Daud selepas nabi Musa   yang berjaya membunuh Jalut.

Nabi salallah alaihi wasalam, yang hidup lebih kurang 1430 tahun dulu, mengikut susunan atau turutan atau sanad/tanga ,dalam Quran disebut sebagai "Ahmad"dan dipanggil oleh "umatnya termasuk kita" sebagai Muhammad.

3. Dalam Quran, Muhammad disebut sebanyak 4 kali, dan Khatam Nabiyin.

Apakah maksud Khatam Nabiyin? Saya tidak bersetuju, maksud "Khatam Nabiyim",
adalah "Tidak ada lagi Nabi" selepas ini.
Kerana makna itu bercanggah dengan ayat Quran yang lain,di sebut dalam Quran,dalam turutan atau susunan bahawa selepas Nabi "isa" ada "Nabi-nabi" lain.
Dan tidak diberitahu bahawa selepas Nabi isa ,hanya seorang nabi.

Sesetengah orang ada tanda sujud di dahi, tanda sujud di dahi boleh hilang dalam masa lebih kurang 2 bulan atau kurang 2 bulan, Insya-Allah.

Saya selalu perhatikan, jika bertemu dengan orang yang ada tanda sujud di dahi, jika dia menentang,
Insya-Allah, dalam masa lebih kurang 2 bulan atau kurang 2 bulan, Insya-Allah, sempat hilang tanda di dahinya atau semakin menghilang walaupun tidak sempat hilang sepenuhnya.

 mereka berkata; kalau sekiranya kami dahulu mendengar atau memikirkan, niscaya kami tiada termasuk penghuni neraka.

Ayat 10: Surah Al-Mulk.